UX/UI SOFTWARE HOUSE AGENCY
Drużyna Energii

Drużyna Energii

En idrotts- och utbildningstävling för elever från årskurs 6 och 7. Huvudsyftet är att uppmuntra unga till fysisk aktivitet. Detta med hjälp av ambassadörer – Krzysztof Golonka, Bartosz Ignacik, Marek Citko och Krzysztof Ignaczak.

Omfattning av tjänster

Grafisk design av webbplats. Förberedelse av ett maximalt användarvänligt gränssnitt. Projektimplementering

 

 

 

 

 

 

 

http://druzynaenergii.pl/