Översikt över sekretess

Denna webbplats använder cookies, vilket möjliggör användningen av cookies. De cookies som kategoriseras som nödvändiga används baserat på funktionalitetens grundläggande funktionalitet. Vi använder också cookies som används för att analysera och förstå hur du använder denna webbplats. Dessa cookies kan endast användas i din applikation med hjälp av detta verktyg. Du har också möjlighet att tillåta dessa cookies. Att välja bort vissa av dessa cookies kan dock vara tillgängligt för din surfupplevelse.

Vi skapar även webbplatser som är baserade på innehållshanteringssystemet WordPress och ett färdigt grafiskt tema eller en särskild bild. En sådan webbplats skapas billigare och snabbare. Vissa webbplatser skapades bara på en vecka. Denna lösning rekommenderas för kunderna som inte behöver en individuell behandling eller en unik design och vill ha sin webbplats klar snabbt.

  • Webbplatser i WordPress
  • Särskild bild i WordPress
  • E-handel i WordPress