Som svar på våra kunders och marknadens behov har vi infört en rådgivningstjänst om skydd av personuppgifter General Data Protection Regulation (GDPR, 2016/679, av den 27 april 2016), s.k. dataskyddsförordningen.
 
Vi erbjuder stöd inom först och främst diagnos av behov (Det ska man börja med istället för att kopiera dokument. Det är verkligen inte allt som passar till varje organisation och är obligatoriskt för alla.) och skyldigheter som framgår av förordningen, direktivet och lagen som gäller en särskild organisation. Vi hjälper med att förbereda dokumentation och fysiska skydd (inklusive inom IT), hantera skydd av personuppgifter i organisationen, en professionell utbildning i detta ämne.

 

rodo1
rodo2

Varför oss?
 
Nästan tio års yrkeserfarenhet i en organisation vars kärnverksamhet var hantering av personuppgifter (erfarenhet, praktik i hantering av personuppgifter) och grundläggande förberedelser (studier inom området skydd av personuppgifter).
 
Oavsett vilket stadium implementeringen av GDPR är i ditt företag, om du har tvivel, behöver du support, kontakta oss!

 

Prawidłowe obowiązki informacyjne

Rätt informationskrav

Audyt RODO

GDPR-revision

Dostosowanie wymaganych elementów RODO do strony internetowej

Anpassning av de obligatoriska GDPR-elementen till webbplatsen

Przygotowanie wzorcowej dokumentacji

Förberedelse av modelldokumentation